اگر لینک دانلود کتاب ها مشکل داشت، به ایمیل aiacademy.today@gmail.com پیام دهید

آزمون توابع لامبدا پایتون

لامبداهای پایتون توابع ناشناس و کوچکی هستند که نسبت به توابع معمولی پایتون تابع نحوی محدودتر اما مختصرتر هستند. درک خود را در مورد چگونگی استفاده بهتر از آنها آزمایش کنید!

 

آزمون شامل ۷ سوال است و محدودیت زمانی ندارد. برای هر پاسخ صحیح ۱ امتیاز دریافت خواهید کرد. در پایان مسابقه، یک امتیاز کلی دریافت خواهید کرد. حداکثر امتیاز ۱۰۰٪ است. موفق باشید!

×