هوش مصنوعی

هوش مصنوعی از روی هوش انسانی شبیه سازی شده تا توانایی فکر و عمل مانند انسان را داشته باشد. این تعریف برای هر ماشینی که همانند ذهن انسان فکر کند و توانایی عمل کردن داشته باشد صدق می‌کند. کتاب‌های مرجع هوش مصنوعی به این علم نگاه کارگزار هوشمند دارند یعنی هر دستگاهی که توانایی درک محیط و فعالیت با حداکثر شانس موفقیت را داشته باشد، هوش مصنوعی است.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه