اگر لینک دانلود کتاب ها مشکل داشت، به ایمیل aiacademy.today@gmail.com پیام دهید

سیاست مرجوعی و عودت

سیایست برگشت وجه پرداختی

 

شرایط برگشت وجه آکادمی آنلاین هوش مصنوعی عبارتند از:

  • امکان برگشت وجه درصورت انصراف کاربر از شرکت در دوره امکان‌پذیر می‌باشد.
  • امکان برگشت وجه درصورت فقط در صورتی ممکن است که کاربرحداکثر ۱۰ درصد از محتوای دوره را در دو هفته اول مشاهده کرده باشد.
  • امکان برگشت وجه درصورت پاسخگو نبودن پشتیبان دوره بعد از تذکر های داده شده بعد از بررسی و تایید یا رد تیم پشتیبانی آکادمی آنلاین هوش مصنوعی امکان پذیر می‌باشد.

 

شرایطی که شامل برگشت وجه پرداختی در آکادمی انلاین هوش مصنوعی نمی‌باشند عبارتند از:

  • برگشت وجه درصورت نارضایتی از محتوای دوره امکان پذیر نمی‌باشد چون تمام محتوای آکادمی آنلاین هوش مصنوعی از نظر کنترل کیفی محتوای دوره بررسی شده و بعد منتشر می‌شود.
  • برگشت وجه درصورت نارضایتی از مدرس دوره امکان پذیر نمی‌باشد.

 

×